Zoek
Filters
Close

Eisen aan de drager (Carrier)

EISEN VAN DE DRAGERS

 1. dikte
 2. treksterkte
 3. rekvermogen tot breuk
 4. temperatuur bestendigheid
 5. vochtbestendigheid/watervastheid
 6. bedrukbaarheid/beschrij fbaarheid
 7. chemische bestendigheid, -samenstelling en - eigenschappen
 8. kleur/presentatie
 9. hanteerbaarheid 10.    slijtvastheid

1. DIKTE

Deze wordt uitgedrukt in duizendste mm (bv. 0,035 mm) of in MU (ook wel micron genoemd,bv. 35 mu) . Met de opgegeven dikte kan men alleen de dikte van de drager bedoelen, maar ook de totale tape dikte !

2. TREKSTERKTE

De treksterkte is de kracht die nodig is om een tape uit te rekken tot het breekt en wordt uitgedrukt in N/cm (Newton per 10 mm of in kg/25 mm (10 N = 1 kg).

 1. REKVERMOGEN TOT BREUK (elongation)

Dit is de maximale lengte die wordt bereikt bij het uitrekken van de tape, voordat deze breekt. De lengte toename wordt uitgedrukt in een percentage van de oorspronkelijke lengte.

 1. TEMPERATUURSBESTENDIGHEID (temperature resistance) Hiermee worden de temperatuurgrenzen aangegeven waarbinnen verwacht mag worden dat het tape goed functioneert in de toepassing.
 2. VOCHTBESTENDIGHEID (moisture resistance) WATERBESTENDIGHEID (water resistance)

Het vermogen nog goed te functioneren in de toepassing als er sprake is van vocht, dan wel water, al dan niet tijdelijk.

 1. BEDRUKBAAREEID (printable)

Het vermogen van een tape drukinkt beschrijfbaarheid dan wel schrijfinkt vast te houden. Voor het bedrukken van tape wordt niet release coated materiaal gebruikt.

 1. CHEMISCHE BESTENDIGHEID (chemical resistance)

Tapes worden in velerlei chemische processen toegepast en mogen dan niet door de hierbij gebruikte chemicalien worden aangetast.

8 . KLEUR-PRESENTAT IE

Tapes zijn in de meest uiteenlopende kleuren te krijgen. Er zijn 2 soorten gekleurd tape.

 1. gekleurde film + transparante of gekleurde kleefmassa.
 2. transparante film + gekleurde kleefmassa.

9. HANTEERBAARHEID

Hieronder vallen enige algemene eigenschappen als afscheur- baarheid, mate van statische elektriciteit bij het afrollen, verder algemeen verwerkingsgemak (NRC).

10. SLIJTVASTHEID

De mate van slijtage door wrijving die een drager kan verdragen.