Zoek
Filters
Close

Verpakkings kleefbanden

VERPAKK1NGS KLEEFBANDEN

Structuur kleefband

Release coating    lossings laag

 film            ~ drager

key coating      = grondlaag

adhesive         ~ kleefmassa

Dp drager, qrondlaag en kleef massa zLJn de onderdelen die beslist nodig zijn om een tape te kunnen maken. Indien de hechttng van de tape op zichzelf te sterk is, wordt de bovenzijde van de drager voorzien van een release coating.

Een release coating noemen we Mlicht afrolbaar" en niet release coating is normaal afrolbaar. De afrolbaarheld is afhankelijk. van de mate van release coating.

Een veel voorkomend misverstand is het felt dat van een release coated tape, waardoor het wat erg gemakkelijk afrolt, vaak gedacht wordt, dat de kleefkracht niet goed is. Dit is wel te begrijpen, maar de mate van afrolbaarheid en de kleefbandkracht hebben echter niets met elkaar te maken.

zijn:

Cellulose

Polyethyleen

P. V. C. ( polyvinylchloride

P.E.T. (polyester

EISEN VAN DE DRAGERS

  1. dikte
  2. treksterkte
  3. rekvermogen tot breuk
  4. temperatuur bestendigheid
  5. vochtbestendigheid/watervastheid
  6. bedrukbaarheid/beschrij fbaarheid
  7. chemische bestendigheid, -samenstelling en - eigenschappen
  8. kleur/presentatie
  9. hanteerbaarheid 10.    slijtvastheid

1. DIKTE

Deze wordt uitgedrukt in duizendste mm (bv. 0,035 mm) of in MU (ook wel micron genoemd,bv. 35 mu) . Met de opgegeven dikte kan men alleen de dikte van de drager bedoelen, maar ook de totale tape dikte !