Duurzaam ondernemen en hoe breng ik dat in de praktijk?

On Thursday 26 January 2017, TACON Tape Converters Holland BV hosted a meeting on Sustainable Enterprise for Parkmanagement Weert.

Vanuit parkmanagement willen we ondernemers helpen met het aanbieden van concrete mogelijkheden op het gebied van duurzaam ondernemen. Reeds enkele jaren geleden hebben we een aanvang gemaakt met het aanbieden van collectieve producten zoals energie inkoop, afvalinzameling, slimme TL verlichting.

Ook zijn we begin 2016 begonnen met het project “Warmtekansen” (hergebruik van warmte).

Met deze bijeenkomst hebben we een volgende stap gezet in het bewustwordingsproces om gezamenlijk kosten te besparen EN een bijdrage te leveren aan duurzaam-ondernemen, maar ook van elkaar te leren. Ook nemen we met deze aanpak alvast een voorschot op de verplichtingen van ondernemers in wet en regelgeving.

Onderstaand treft u een aantal foto’s aan van deze bijeenkomst die als geslaagd ervaren werd door de aanwezigheid van diverse workshops en op een perfect ingerichte locatie.

Hieronder zijn de presentaties te downloaden bij, klik steeds op “Presentatie”.

  1. Presentatie: Van afval naar grondstof – van Gansewinkel , Ron van Nistelrooy;
  2. Presentatie: Hergebruik van warmte en warmtenet – Alliander, Jeroen Roos, Theo Voskuilen
  3. Presentatie: Energie inkoop en duurzaamheid – Energie Makelaar, Herman Laeven
  4. Presentatie: Energiescan – EPRO, John Geurts
  5. Presentatie: Duurzame energie en subsidies – ABAB, Roy Hoven, Sanne Klerx
  6. Presentatie: De route naar een zonnige toekomst! De eerste stappen naar de realisatie van een zonnecentrale op uw eigen locatie – Rooftop Energy , Richard Weemen
  7. Presentatie: Duurzaam besparen met Verlichting – TLBespaar.NL, LED Profz, Jack Braeken
  8. Presentatie: Bedrijventerreinen verduurzamen – APPM, Matthijs Kok